خبرهای ویژه

» اوقات شرعی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ - ۱۱:۵۲

 کد خبر: 264
 218 بازدید
 دیدگاه‌ها برای اوقات شرعی بسته هستند

اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق شیراز در ماه اردیبهشت ۱۳۹۵

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۰۵:۰۳:۳۸ ۰۶:۲۷:۳۳ ۱۲:۵۸:۳۷ ۱۹:۳۰:۰۹ ۱۹:۴۶:۴۲ ۰۰:۱۶:۵۳
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۰۵:۰۲:۲۴ ۰۶:۲۶:۳۲ ۱۲:۵۸:۲۵ ۱۹:۳۰:۴۶ ۱۹:۴۷:۲۱ ۰۰:۱۶:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰۵:۰۱:۱۰ ۰۶:۲۵:۳۲ ۱۲:۵۸:۱۴ ۱۹:۳۱:۲۴ ۱۹:۴۸:۰۰ ۰۰:۱۶:۱۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۰۴:۵۹:۵۷ ۰۶:۲۴:۳۲ ۱۲:۵۸:۰۳ ۱۹:۳۲:۰۱ ۱۹:۴۸:۳۹ ۰۰:۱۵:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۴:۵۸:۴۴ ۰۶:۲۳:۳۴ ۱۲:۵۷:۵۲ ۱۹:۳۲:۳۸ ۱۹:۴۹:۱۸ ۰۰:۱۵:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۰۴:۵۷:۳۲ ۰۶:۲۲:۳۶ ۱۲:۵۷:۴۲ ۱۹:۳۳:۱۶ ۱۹:۴۹:۵۸ ۰۰:۱۵:۲۴
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۰۴:۵۶:۲۱ ۰۶:۲۱:۳۹ ۱۲:۵۷:۳۲ ۱۹:۳۳:۵۳ ۱۹:۵۰:۳۷ ۰۰:۱۵:۰۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۰۴:۵۵:۱۰ ۰۶:۲۰:۴۲ ۱۲:۵۷:۲۳ ۱۹:۳۴:۳۱ ۱۹:۵۱:۱۷ ۰۰:۱۴:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ ۰۴:۵۴:۰۰ ۰۶:۱۹:۴۷ ۱۲:۵۷:۱۵ ۱۹:۳۵:۰۹ ۱۹:۵۱:۵۷ ۰۰:۱۴:۳۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ ۰۴:۵۲:۵۱ ۰۶:۱۸:۵۳ ۱۲:۵۷:۰۶ ۱۹:۳۵:۴۷ ۱۹:۵۲:۳۷ ۰۰:۱۴:۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۰۴:۵۱:۴۳ ۰۶:۱۸:۰۰ ۱۲:۵۶:۵۹ ۱۹:۳۶:۲۵ ۱۹:۵۳:۱۷ ۰۰:۱۴:۰۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۰۴:۵۰:۳۵ ۰۶:۱۷:۰۷ ۱۲:۵۶:۵۲ ۱۹:۳۷:۰۳ ۱۹:۵۳:۵۷ ۰۰:۱۳:۴۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۰۴:۴۹:۲۹ ۰۶:۱۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۴۵ ۱۹:۳۷:۴۱ ۱۹:۵۴:۳۸ ۰۰:۱۳:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۰۴:۴۸:۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶ ۱۲:۵۶:۳۹ ۱۹:۳۸:۱۹ ۱۹:۵۵:۱۸ ۰۰:۱۳:۲۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰۴:۴۷:۱۹ ۰۶:۱۴:۳۶ ۱۲:۵۶:۳۴ ۱۹:۳۸:۵۷ ۱۹:۵۵:۵۹ ۰۰:۱۳:۰۸
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ۰۴:۴۶:۱۵ ۰۶:۱۳:۴۸ ۱۲:۵۶:۲۹ ۱۹:۳۹:۳۵ ۱۹:۵۶:۳۹ ۰۰:۱۲:۵۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۰۴:۴۵:۱۲ ۰۶:۱۳:۰۱ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۰:۱۳ ۱۹:۵۷:۱۹ ۰۰:۱۲:۴۲
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۰۴:۴۴:۱۱ ۰۶:۱۲:۱۵ ۱۲:۵۶:۲۱ ۱۹:۴۰:۵۲ ۱۹:۵۸:۰۰ ۰۰:۱۲:۳۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۰۴:۴۳:۱۰ ۰۶:۱۱:۳۱ ۱۲:۵۶:۱۸ ۱۹:۴۱:۳۰ ۱۹:۵۸:۴۰ ۰۰:۱۲:۲۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۰۴:۴۲:۱۱ ۰۶:۱۰:۴۷ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۲:۰۸ ۱۹:۵۹:۲۱ ۰۰:۱۲:۰۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۰۴:۴۱:۱۳ ۰۶:۱۰:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۲:۴۶ ۲۰:۰۰:۰۱ ۰۰:۱۱:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۰۴:۴۰:۱۶ ۰۶:۰۹:۲۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۳:۲۴ ۲۰:۰۰:۴۲ ۰۰:۱۱:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰۴:۳۹:۲۰ ۰۶:۰۸:۴۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۴:۰۲ ۲۰:۰۱:۲۲ ۰۰:۱۱:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰۴:۳۸:۲۶ ۰۶:۰۸:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۱ ۱۹:۴۴:۴۰ ۲۰:۰۲:۰۲ ۰۰:۱۱:۳۳
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰۴:۳۷:۳۳ ۰۶:۰۷:۲۷ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۱۸ ۲۰:۰۲:۴۲ ۰۰:۱۱:۲۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۰۴:۳۶:۴۱ ۰۶:۰۶:۵۱ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۵۶ ۲۰:۰۳:۲۲ ۰۰:۱۱:۱۸
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰۴:۳۵:۵۰ ۰۶:۰۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۶:۳۳ ۲۰:۰۴:۰۱ ۰۰:۱۱:۱۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰۴:۳۵:۰۱ ۰۶:۰۵:۴۲ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۷:۱۰ ۲۰:۰۴:۴۱ ۰۰:۱۱:۰۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰۴:۳۴:۱۴ ۰۶:۰۵:۰۹ ۱۲:۵۶:۱۹ ۱۹:۴۷:۴۸ ۲۰:۰۵:۲۰ ۰۰:۱۱:۰۱
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰۴:۳۳:۲۸ ۰۶:۰۴:۳۸ ۱۲:۵۶:۲۲ ۱۹:۴۸:۲۴ ۲۰:۰۵:۵۹ ۰۰:۱۰:۵۶
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰۴:۳۲:۴۳ ۰۶:۰۴:۰۹ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۹:۰۱ ۲۰:۰۶:۳۸ ۰۰:۱۰:۵۲

دیدگاه بسته شده است.

گالری فیلم
قربانیان زلزله اکوادور به 272 نفر رسیدند
۰۹ دی ۱۳۹۶ 575625 بازدید
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات