خبرهای ویژه

» اوقات شرعی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۸/۱۱ - ۱۱:۵۲

 کد خبر: 264
 149 بازدید
 دیدگاه‌ها برای اوقات شرعی بسته هستند

اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق شیراز در ماه اردیبهشت ۱۳۹۵

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۰۵:۰۳:۳۸ ۰۶:۲۷:۳۳ ۱۲:۵۸:۳۷ ۱۹:۳۰:۰۹ ۱۹:۴۶:۴۲ ۰۰:۱۶:۵۳
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۰۵:۰۲:۲۴ ۰۶:۲۶:۳۲ ۱۲:۵۸:۲۵ ۱۹:۳۰:۴۶ ۱۹:۴۷:۲۱ ۰۰:۱۶:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰۵:۰۱:۱۰ ۰۶:۲۵:۳۲ ۱۲:۵۸:۱۴ ۱۹:۳۱:۲۴ ۱۹:۴۸:۰۰ ۰۰:۱۶:۱۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۰۴:۵۹:۵۷ ۰۶:۲۴:۳۲ ۱۲:۵۸:۰۳ ۱۹:۳۲:۰۱ ۱۹:۴۸:۳۹ ۰۰:۱۵:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۴:۵۸:۴۴ ۰۶:۲۳:۳۴ ۱۲:۵۷:۵۲ ۱۹:۳۲:۳۸ ۱۹:۴۹:۱۸ ۰۰:۱۵:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۰۴:۵۷:۳۲ ۰۶:۲۲:۳۶ ۱۲:۵۷:۴۲ ۱۹:۳۳:۱۶ ۱۹:۴۹:۵۸ ۰۰:۱۵:۲۴
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۰۴:۵۶:۲۱ ۰۶:۲۱:۳۹ ۱۲:۵۷:۳۲ ۱۹:۳۳:۵۳ ۱۹:۵۰:۳۷ ۰۰:۱۵:۰۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۰۴:۵۵:۱۰ ۰۶:۲۰:۴۲ ۱۲:۵۷:۲۳ ۱۹:۳۴:۳۱ ۱۹:۵۱:۱۷ ۰۰:۱۴:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ ۰۴:۵۴:۰۰ ۰۶:۱۹:۴۷ ۱۲:۵۷:۱۵ ۱۹:۳۵:۰۹ ۱۹:۵۱:۵۷ ۰۰:۱۴:۳۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ ۰۴:۵۲:۵۱ ۰۶:۱۸:۵۳ ۱۲:۵۷:۰۶ ۱۹:۳۵:۴۷ ۱۹:۵۲:۳۷ ۰۰:۱۴:۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۰۴:۵۱:۴۳ ۰۶:۱۸:۰۰ ۱۲:۵۶:۵۹ ۱۹:۳۶:۲۵ ۱۹:۵۳:۱۷ ۰۰:۱۴:۰۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۰۴:۵۰:۳۵ ۰۶:۱۷:۰۷ ۱۲:۵۶:۵۲ ۱۹:۳۷:۰۳ ۱۹:۵۳:۵۷ ۰۰:۱۳:۴۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۰۴:۴۹:۲۹ ۰۶:۱۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۴۵ ۱۹:۳۷:۴۱ ۱۹:۵۴:۳۸ ۰۰:۱۳:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۰۴:۴۸:۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶ ۱۲:۵۶:۳۹ ۱۹:۳۸:۱۹ ۱۹:۵۵:۱۸ ۰۰:۱۳:۲۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰۴:۴۷:۱۹ ۰۶:۱۴:۳۶ ۱۲:۵۶:۳۴ ۱۹:۳۸:۵۷ ۱۹:۵۵:۵۹ ۰۰:۱۳:۰۸
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ۰۴:۴۶:۱۵ ۰۶:۱۳:۴۸ ۱۲:۵۶:۲۹ ۱۹:۳۹:۳۵ ۱۹:۵۶:۳۹ ۰۰:۱۲:۵۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۰۴:۴۵:۱۲ ۰۶:۱۳:۰۱ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۰:۱۳ ۱۹:۵۷:۱۹ ۰۰:۱۲:۴۲
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۰۴:۴۴:۱۱ ۰۶:۱۲:۱۵ ۱۲:۵۶:۲۱ ۱۹:۴۰:۵۲ ۱۹:۵۸:۰۰ ۰۰:۱۲:۳۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۰۴:۴۳:۱۰ ۰۶:۱۱:۳۱ ۱۲:۵۶:۱۸ ۱۹:۴۱:۳۰ ۱۹:۵۸:۴۰ ۰۰:۱۲:۲۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۰۴:۴۲:۱۱ ۰۶:۱۰:۴۷ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۲:۰۸ ۱۹:۵۹:۲۱ ۰۰:۱۲:۰۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۰۴:۴۱:۱۳ ۰۶:۱۰:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۲:۴۶ ۲۰:۰۰:۰۱ ۰۰:۱۱:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۰۴:۴۰:۱۶ ۰۶:۰۹:۲۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۳:۲۴ ۲۰:۰۰:۴۲ ۰۰:۱۱:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰۴:۳۹:۲۰ ۰۶:۰۸:۴۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۴:۰۲ ۲۰:۰۱:۲۲ ۰۰:۱۱:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰۴:۳۸:۲۶ ۰۶:۰۸:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۱ ۱۹:۴۴:۴۰ ۲۰:۰۲:۰۲ ۰۰:۱۱:۳۳
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰۴:۳۷:۳۳ ۰۶:۰۷:۲۷ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۱۸ ۲۰:۰۲:۴۲ ۰۰:۱۱:۲۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۰۴:۳۶:۴۱ ۰۶:۰۶:۵۱ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۵۶ ۲۰:۰۳:۲۲ ۰۰:۱۱:۱۸
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰۴:۳۵:۵۰ ۰۶:۰۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۶:۳۳ ۲۰:۰۴:۰۱ ۰۰:۱۱:۱۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰۴:۳۵:۰۱ ۰۶:۰۵:۴۲ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۷:۱۰ ۲۰:۰۴:۴۱ ۰۰:۱۱:۰۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰۴:۳۴:۱۴ ۰۶:۰۵:۰۹ ۱۲:۵۶:۱۹ ۱۹:۴۷:۴۸ ۲۰:۰۵:۲۰ ۰۰:۱۱:۰۱
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰۴:۳۳:۲۸ ۰۶:۰۴:۳۸ ۱۲:۵۶:۲۲ ۱۹:۴۸:۲۴ ۲۰:۰۵:۵۹ ۰۰:۱۰:۵۶
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰۴:۳۲:۴۳ ۰۶:۰۴:۰۹ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۹:۰۱ ۲۰:۰۶:۳۸ ۰۰:۱۰:۵۲

دیدگاه بسته شده است.

گالری فیلم
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات