• تاریخ: آبان ۱۰, ۱۳۹۴
  • شناسه خبر: 264

اوقات شرعی

اوقات شرعی به افق شيراز در ماه ارديبهشت ۱۳۹۵

تاریخ اذان صبج طلوع آفتاب اذان ظهر غروب آفتاب اذان مغرب نیمه شب شرعی
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ ۰۵:۰۳:۳۸ ۰۶:۲۷:۳۳ ۱۲:۵۸:۳۷ ۱۹:۳۰:۰۹ ۱۹:۴۶:۴۲ ۰۰:۱۶:۵۳
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ ۰۵:۰۲:۲۴ ۰۶:۲۶:۳۲ ۱۲:۵۸:۲۵ ۱۹:۳۰:۴۶ ۱۹:۴۷:۲۱ ۰۰:۱۶:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ ۰۵:۰۱:۱۰ ۰۶:۲۵:۳۲ ۱۲:۵۸:۱۴ ۱۹:۳۱:۲۴ ۱۹:۴۸:۰۰ ۰۰:۱۶:۱۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ ۰۴:۵۹:۵۷ ۰۶:۲۴:۳۲ ۱۲:۵۸:۰۳ ۱۹:۳۲:۰۱ ۱۹:۴۸:۳۹ ۰۰:۱۵:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ ۰۴:۵۸:۴۴ ۰۶:۲۳:۳۴ ۱۲:۵۷:۵۲ ۱۹:۳۲:۳۸ ۱۹:۴۹:۱۸ ۰۰:۱۵:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ ۰۴:۵۷:۳۲ ۰۶:۲۲:۳۶ ۱۲:۵۷:۴۲ ۱۹:۳۳:۱۶ ۱۹:۴۹:۵۸ ۰۰:۱۵:۲۴
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ ۰۴:۵۶:۲۱ ۰۶:۲۱:۳۹ ۱۲:۵۷:۳۲ ۱۹:۳۳:۵۳ ۱۹:۵۰:۳۷ ۰۰:۱۵:۰۷
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ ۰۴:۵۵:۱۰ ۰۶:۲۰:۴۲ ۱۲:۵۷:۲۳ ۱۹:۳۴:۳۱ ۱۹:۵۱:۱۷ ۰۰:۱۴:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ ۰۴:۵۴:۰۰ ۰۶:۱۹:۴۷ ۱۲:۵۷:۱۵ ۱۹:۳۵:۰۹ ۱۹:۵۱:۵۷ ۰۰:۱۴:۳۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ ۰۴:۵۲:۵۱ ۰۶:۱۸:۵۳ ۱۲:۵۷:۰۶ ۱۹:۳۵:۴۷ ۱۹:۵۲:۳۷ ۰۰:۱۴:۱۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ ۰۴:۵۱:۴۳ ۰۶:۱۸:۰۰ ۱۲:۵۶:۵۹ ۱۹:۳۶:۲۵ ۱۹:۵۳:۱۷ ۰۰:۱۴:۰۴
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ ۰۴:۵۰:۳۵ ۰۶:۱۷:۰۷ ۱۲:۵۶:۵۲ ۱۹:۳۷:۰۳ ۱۹:۵۳:۵۷ ۰۰:۱۳:۴۹
۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۰۴:۴۹:۲۹ ۰۶:۱۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۴۵ ۱۹:۳۷:۴۱ ۱۹:۵۴:۳۸ ۰۰:۱۳:۳۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۴ ۰۴:۴۸:۲۳ ۰۶:۱۵:۲۶ ۱۲:۵۶:۳۹ ۱۹:۳۸:۱۹ ۱۹:۵۵:۱۸ ۰۰:۱۳:۲۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۵ ۰۴:۴۷:۱۹ ۰۶:۱۴:۳۶ ۱۲:۵۶:۳۴ ۱۹:۳۸:۵۷ ۱۹:۵۵:۵۹ ۰۰:۱۳:۰۸
۱۳۹۵/۰۲/۱۶ ۰۴:۴۶:۱۵ ۰۶:۱۳:۴۸ ۱۲:۵۶:۲۹ ۱۹:۳۹:۳۵ ۱۹:۵۶:۳۹ ۰۰:۱۲:۵۵
۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ۰۴:۴۵:۱۲ ۰۶:۱۳:۰۱ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۰:۱۳ ۱۹:۵۷:۱۹ ۰۰:۱۲:۴۲
۱۳۹۵/۰۲/۱۸ ۰۴:۴۴:۱۱ ۰۶:۱۲:۱۵ ۱۲:۵۶:۲۱ ۱۹:۴۰:۵۲ ۱۹:۵۸:۰۰ ۰۰:۱۲:۳۱
۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ۰۴:۴۳:۱۰ ۰۶:۱۱:۳۱ ۱۲:۵۶:۱۸ ۱۹:۴۱:۳۰ ۱۹:۵۸:۴۰ ۰۰:۱۲:۲۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ۰۴:۴۲:۱۱ ۰۶:۱۰:۴۷ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۲:۰۸ ۱۹:۵۹:۲۱ ۰۰:۱۲:۰۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۱ ۰۴:۴۱:۱۳ ۰۶:۱۰:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۲:۴۶ ۲۰:۰۰:۰۱ ۰۰:۱۱:۵۹
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ ۰۴:۴۰:۱۶ ۰۶:۰۹:۲۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۳:۲۴ ۲۰:۰۰:۴۲ ۰۰:۱۱:۵۰
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ ۰۴:۳۹:۲۰ ۰۶:۰۸:۴۳ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۴:۰۲ ۲۰:۰۱:۲۲ ۰۰:۱۱:۴۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰۴:۳۸:۲۶ ۰۶:۰۸:۰۴ ۱۲:۵۶:۱۱ ۱۹:۴۴:۴۰ ۲۰:۰۲:۰۲ ۰۰:۱۱:۳۳
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰۴:۳۷:۳۳ ۰۶:۰۷:۲۷ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۱۸ ۲۰:۰۲:۴۲ ۰۰:۱۱:۲۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۰۴:۳۶:۴۱ ۰۶:۰۶:۵۱ ۱۲:۵۶:۱۲ ۱۹:۴۵:۵۶ ۲۰:۰۳:۲۲ ۰۰:۱۱:۱۸
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰۴:۳۵:۵۰ ۰۶:۰۶:۱۶ ۱۲:۵۶:۱۴ ۱۹:۴۶:۳۳ ۲۰:۰۴:۰۱ ۰۰:۱۱:۱۱
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰۴:۳۵:۰۱ ۰۶:۰۵:۴۲ ۱۲:۵۶:۱۶ ۱۹:۴۷:۱۰ ۲۰:۰۴:۴۱ ۰۰:۱۱:۰۵
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰۴:۳۴:۱۴ ۰۶:۰۵:۰۹ ۱۲:۵۶:۱۹ ۱۹:۴۷:۴۸ ۲۰:۰۵:۲۰ ۰۰:۱۱:۰۱
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰۴:۳۳:۲۸ ۰۶:۰۴:۳۸ ۱۲:۵۶:۲۲ ۱۹:۴۸:۲۴ ۲۰:۰۵:۵۹ ۰۰:۱۰:۵۶
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰۴:۳۲:۴۳ ۰۶:۰۴:۰۹ ۱۲:۵۶:۲۵ ۱۹:۴۹:۰۱ ۲۰:۰۶:۳۸ ۰۰:۱۰:۵۲

نرخ ارز
کانال تلگرام اخبار جالب