قیمت آنلا ین طلا و سکه (ریال)

طلاقیمت
قیمت انس طلا به دلار ۱,۱۹۹.۴۴
قیمت هر مثقال طلا در بازار تهران ۱۸,۳۲۹,۰۰۰
قیمت هر گرم طلای 18اعیار ۴,۲۲۹,۵۷۰
قیمت هر گرم طلای 24 اعیار ۵,۶۳۸,۴۳۰
قیمت سکه ۴۳,۰۴۰,۰۰۰
قیمت سکه طرح جدید ۴۶,۱۸۰,۰۰۰
قیمت نیم سکه ۲۲,۵۳۰,۰۰۰
قیمت ربع سکه ۱۲,۰۱۰,۰۰۰
قیمت سکه گرمی ۶,۵۲۰,۰۰۰

تابلو آنلاین نرخ دلار

مرجع قیمت قیمت آخرین تغییر
قیمت دلار بازار ۱۵۰,۸۰۰ (‎۴.۲۲%‏)‎۶۱۰‏
قیمت دلار سلیمانیه ۱۴۸,۵۰۰ ۱۴۸,۵۰۰ ریال
قیمت دلار بانک ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰

قیمت ارز بانک مرکزی

مرجع قیمتقیمت میزان تغییر
قیمت دلار بانک مرکزی ۴۲,۰۰۰ (۰.۰۰%)۰
قیمت یورو بانک مرکزی ۴۹,۷۰۱ (۰.۰۰%)۰
قیمت درهم عمارات بانک مرکزی ۱۱,۵۰۳ (۰.۰۰%)۰