14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

انتصاب سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد


سرپرست معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شد.