14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشور‌های هدف صادراتی


سازمان توسعه تجارت ایران طی فراخوانی از متقاضیان ایجاد مراکز تجاری در کشور‌های هدف صادراتی دعوت به همکاری کرد.