14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

برگزاری نخستین جشنواره کودک و معدن


نخستین جشنواره کودک و معدن در حاشیه دهمین نمایشگاه بین المللی فرصت‌های سرمایه گذاری در بخش معدن (ماینکس ۲۰۲۱) برگزار می‌شود.