14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

امکان افزایش یارانه نقدی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی


نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌توان زمینه افزایش پرداخت یارانه نقدی را برای طبقه کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه فراهم کرد.