14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

فاصله گذاری اجتماعی در پرواز‌ها لغو شد


بر اساس آخرین شیوه نامه ابلاغی معاونت بهداشت وزارت بهداشت به وزارت راه، رعایت فاصله گذاری اجتماعی در پرواز‌ها و فروش حداکثر ۶۰ درصدی بلیت به مسافران لغو شد.