14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

انتشار نسبت تسهیلات به سپرده به تفکیک استان و نوع بانک


وزارت اقتصاد ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک‌های تخصصی دولتی، بانک‌های خصوصی شده و بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری را به تفکیک هر استان تا پایان تیر منتشر کرد.