14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

انتصاب رئیس جدیدسازمان هواپیمایی کشوری


وزیر راه و شهرسازی در حکمی آقای محمد محمدی بخش را به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری منصوب کرد.