13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تأمین مصالح نهضت ملی مسکن با تشکیل زنجیره تأمین بین وزارتخانه‌های راه و صمت


سرپرست مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از تشکیل زنجیره تامین مصالح ساختمانی طرح نهضت ملی مسکن بین وزارت راه و وزارت صمت خبر داد.