13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

رهبر انقلاب در مزرعه گندم


حضور حضرت آیت الله خامنه‌ای در یک مزرعه گندم روستایی در فردو نشان دهنده توجه ویژه ایشان به عرصه کشاورزی و درسی برای متصدیان تامین امنیت غذایی کشور است.