13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

فراخوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی معاونت حمل و نقل


مدیرکل دفتر طرح جامع معاونت حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی از تمدید مدت زمان ارسال اسناد فرخوان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی خبر داد.