13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ورود مجلس به ترک فعل وزارت جهاد کشاورزی


مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفته بودند، تعرفه جدید صادرات محصولات جالیزی را، تا پایان شهریور، اعلام می کنند اما هنوز اعلام نشده است.