13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تخریب و به آتش کشیدن بانک‌ها در برخی از شهر‌ها


در شب‌هاي گذشته اغتشاشگران تعدادي از بانک‌ها و اموال مردم را آتش زدند.