13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

قاچاق گسترده پوشاک به کشور و بی تفاوتی دستگاه های نظارتی


عضو هیات مدیره اتحادیه تولید کنندگان پوشاک با انتقاد از انفعال دستگاه‌های نظارتی در مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: دو یا سه ساعته مسافر را می‌برند ترکیه و کالا می‌آورند. خرید از سایت هم مدل جدیدی است که پس از سفارش، کالا سه روزه از ترکیه ارسال می‌شود.