13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

اتصال بیمه مرکزی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند


بیمه مرکزی در راستای الکترونیکی شدن کلیه خدمات و استفاده یکپارچه و آسان عموم شهروندان از خدمات دولت الکترونیک، به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شد.