13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ترافیک سنگین در محور کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال


کارشناس مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در محور کرج-چالوس و آزادراه تهران-شمال خبر داد.