13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ایران به ترکیه برق صادر می‌کند


­وزیر نیرو گفت: با سرمایه گذاری طرف ترک، در شهر وان این کشور، به زودی امکان فروش برق ایران به ترکیه فراهم می‌شود.