13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

مدیرعامل بانک مسکن تغییر کرد


مدیرعامل پیشین بانک مسکن بازنشسته و «علی عسگری» سرپرست بانک مسکن شد.