13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

گزارش آماری معاملات گواهی سپرده در هفته پایانی شهریور


بازار گواهی سپرده در هفته پایانی شهریور شاهد دست به دست شدن نزدیک ۹ میلیون و ۳۵۳ هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از ۱۹۰ میلیارد تومان بود. سکه از لحاظ ارزش و سیمان از لحاظ حجم، برتر از سایر دارایی ها، در مقام نخست ایستاد.