8 / خرداد / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

عرضه گسترده مرغ منجمد با قیمت ۴۰ هزار تومان در بازار


سرپرست جهاد کشاورزی استان تهران از عرضه گسترده مرغ منجمد با قیمت ۴۰ هزار تومان برای تنظیم بازار عرضه خبر داد.