13 / مهر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

لنت‌های داخلی در انبار، لنت‌های وارداتی در بازار


رئیس انجمن صنایع همگن قطعه سازان گفت: انبار‌های تولیدکنندگان لنت، مملو از تولیدات داخلی است و نیاز به هیچگونه واردات لنت به کشور نیست.