14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

رشد دو برابری در­ جذب سرمایه گذاری خارجی


تغییر رویکرد دولت در سیاست خارجی و تحولات بین الملل تاثیر عمده‌ای در ورود و جذب سرمایه گذاری خارجی به ایران داشته است.