14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تاخیر ۸ روزه در اعلام تعرفه صادرات محصولات جالیزی


در حالیکه مهلت قانونی اعلام تعرفه صادراتی محصولات جالیزی پایان شهریور ماه بود، اما با گذشت ۸ روز از این مهلت این قانون هنوز عملیاتی نشده است.