14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تاکید وزیر اقتصاد بر پیگیری و رسیدگی به مشکلات اقتصادی مردم


وزیر اقتصاد گفت: پیگیری و رسیدگی به مشکلات اقتصادی موجب افزایش امید و اعتماد مردم می‌شود.