14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

­ابلاغ مصوبه تامین مسکن زوج‌های دارای سه فرزند


معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ماده (۴) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را ابلاغ کرد.