14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ضرر و زیانی متوجه کلزاکاران نیست


معاون وزیر جهاد کشاورزی: نرخ جدید تعرفه‌های وارداتی درباره دانه های روغنی، ضرر و زیانی متوجه کلزاکاران نمی‌کند.