14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی به روز رسانی شد


فهرست اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌هایی که در پایان سه ماه اول سال جاری مورد بررسی نهایی قرار گرفته اند به همراه اطلاعات تسهیلات کلان غیرجاری به تفکیک هر بانک به روزرسانی و منتشر شد.