14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

گاو شیرده


رسانه ای با کمترین جذب مخاطب که قرار است به تحلیل وقایعی بپردازد که در رسانه‌های داخلی به آن پرداخته نمی‌شود.