14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

آغاز به کار ششمین جشنواره ملی زیتون در طارم


سومین جشنواره ملی شکرگزاری زیتون و ششمین جشنواره استانی این محصول در طارم آغاز به کار کرد و از سوم آذر به مدت ۲ روز پذیرای بازدیدکنندگان است.