14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

هیچ گونه ممنوعیتی در صادرات محصولات کشاورزی نداریم


وزیر جهاد کشاورزی بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ هیچ گونه ممنوعیتی در صادرات محصولات کشاورزی نداشته ایم، تصریح کرد: در سال گذشته صادرات و واردات محصولات کشاورزی با وضع عوارض و تعرفه های گمرکی مدیریت شده است.