14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

بزرگترین خصوصی‌سازی تاریخ کشور هفته بعد نهایی می‌شود


وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام خبر نهایی شدن بزرگترین خصوصی‌سازی کشور در هفته آینده گفت: واگذاری بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس با اهلیت سنجی و مبتنی بر رقابت و قیمتی ۳۲ درصد بالاتر از قیمت پایه انجام شد.