14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

۱۲ میلیون تن بار روسیه از مسیر ایران ترانزیت می‌شود


مدیرعامل راه آهن ایران از تفاهم با روسیه برای ترانزیت ۱۲ میلیون تن بار از مسیر ایران خبر داد.