14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

آغاز فرایند اجرایی خصوصی سازی خودروسازان


زیان انباشته خودروسازان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که مسئولان علت آن را دولتی ماندن می‌دانند.