14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

گوجه فرنگی بوشهر از عوارض صادراتی جدید معاف شد


به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی، صادرات گوجه فرنگی بوته‌ای بوشهر از پرداخت عوارض جدید معاف شد.