14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

صادرات از گمرکات استان اصفهان به ۸۹ کشور جهان


صادرات از گمرکات استان اصفهان در ۸ ماهه سال جاری به میزان یک میلیون و ۵۱۸ هزارتن کالا و به ارزش ۹۹۹ میلیون و ۵۹ هزار دلار بوده است.