14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

گازب‌های رایگان مشترکان مددجو


به گفته سرپرست مدیریت امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، در شش ماهه نخست سال جاری ۳۲۵ میلیون متر مکعب گاز از محل گازب‌های رایگان خانوار‌های تحت پوشش نهاد‌های حمایتی شامل بخشودگی شده که رقمی معادل ۳۲ میلیارد تومان است.
این رقم در سال گذشته ۱۱۵ میلیارد تومان بود.