14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تاکید سه سالهِ قانون بر پرداخت پاداش مدیران بر اساس بهره وری


مدیر مطالعات سازمان ملی بهره وری گفت: بهره وری و اتصال پاداش هیئت مدیر شرکت‌های دولتی به بحث ارزیابی بهره وری از سال ۹۹ در بودجه آمده است.