14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

رشد ۲۵ درصدی تامین مالی بخش‌های مختلف کشور از طریق بازار سرمایه


مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه نظام بانکی به طور سنتی بار اصلی تامین هزینه‌های پروژه‌ها و طرح‌های اقتصادی کشور را بر دوش می‌کشد گفت: هم اکنون بازار سرمایه ۲۵ درصد بار مالی بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را تامین می‌کنند.