14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ايجاد ۹ اسکله جدید در بنادر مسافری


معاون وزير راه و شهرسازي از ايجاد ۹ اسکله جدید در بنادر مسافری و آمادگی سازمان بنادر برای جذب نیروی متخصص بومی در صنعت دریانوردی خبر داد.