14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

ترکِ فعل در نحوه محاسبه و هزینه کرد حقوق دولتی معادن


نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: در نحوه محاسبه حقوق دولتی و هزینه کرد آن که در قانون معادن تصریح شده با ترک فعل و اجرا نکردن قانون مواجه هستیم.