14 / آذر / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

۵۷۴ میلیون گواهی سپرده کالایی در بورس کالا دست به دست شد


بازار گواهی سپرده در آبان امسال شاهد معامله نزدیک ۵۵ میلیون گواهی سپرده کالایی به ارزش ۲.۴ هزار میلیارد تومان بود. از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۵۷۴ میلیون گواهی سپرده به ارزش نزدیک ۱۴.۹ هزار میلیارد تومان در بورس کالا میان معامله گران دست به دست شد