15 / بهمن / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

اقتصاد و معیشت اولویت اصلی برنامه هفتم


رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه از امروز رسیدگی به بودجه سال ۱۴۰۲ در دولت شروع می‌شود، گفت: برنامه هفتم مسئله‌محور است و اقتصاد و معیشت مردم محور آن است.