15 / بهمن / 1401

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تأثیر منفی ناآرامی‌ها بر بازار


اصناف در دوماه اخیر بابت ناآرامی‌ها و اغتشاشات با کاهش مشتری متحمل ضرر و زیان شدند.