6 / فروردین / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تهیه و تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی کشور خواسته رهبری است و باید اجرایی شود


­ قائم‌مقام دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: تهیه و تدوین نقشه راه توسعه اقتصادی کشور که رهبر معظم انقلاب نیز بر آن توصیه و تاکید دارند، یکی از اساسی‌ترین مسائل کشور است که حرکت کل اقتصاد بر اساس آن خواهد بود.