6 / فروردین / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

تلاش کمیسیون تلفیق برای مهار نرخ تورم


عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ،با تاکید بر لزوم مهار تورم گفت:تلاش می‌ کنیم مصوبات کمیسیون تلفیق برمبنای سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه باشد.