6 / فروردین / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

کمیسیون انرژی پیگیر بهینه‌سازی مصرف انرژی در بودجه ۱۴۰۲


عضو کمیسیون تلفیق گفت: ناترازی انرژی را صرفا از دو مسیر افزایش تولید و بهینه‌سازی مصرف می‌توان کاهش داد ، بنابراین باید پرسید چرا دولت این مهم را در لایحه نیاورده است؟