6 / فروردین / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

افزایش هزینه‌های زندگی مردم پذیرفتنی نیست


عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تجربه نشان داده با افزایش قیمت نمی‌توان مصرف را کاهش داد، هرچند حتی اگر اینگونه نیز باشد چنین منطقی پذیرفتی و قابل قبول نیست.