8 / خرداد / 1402

پیام فارس

اخبار جالب از سراسر دنیا

مردمی کردن اقتصاد و ­چالش‌ها و راهکار‌های آن


ایزدخواه نماینده مجلس: مردمی سازی اقتصاد یعنی، کار دست مردم، عاملیت دست مردم و مردم باید کار را انجام بدهند دولت هدایت و نظارت کند.